Timpanon P+P   Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

A Timpanon P+P Kft célja a hosszú távú, biztonságos és nyereséges működés. Elve pedig, hogy vevői kívánságainak megfelelve, de biztonságosan, felelős módon tevékenykedjen, amely tiszteletben tartja a környezetet, az alkalmazottai, vásárlói és a lakosság egészségét. Elkötelezettek vagyunk termékeink, környezetvédelmünk, egészségügyünk és munkabiztonságunk folyamatos fejlesztésére, nem kötünk kompromisszumot a vevői igények, a környezet, az egészség és a biztonság terhére, a nyereség vagy a kivitelezés érdekében.

Minőségpolitikánk

A fenti célok megvalósítására olyan belső szabályozási rendszert vezetünk be, amely a minőségügy terén az ISO 9001:2008 szabvány követelményeire épül.

A működési lehetőségek és a piaci igények maradéktalan kielégítése mellett maximálisan figyelembe vesszük a vevőik egyedi igényeit is. A rólunk kialakult kedvező képet úgy tekintjük, hogy az hosszú távon elősegíti versenyképességünket, és javítja piaci pozíciónkat. Ennek érdekében kiváló megítélésű, elismert piaci szereplővé akarunk válni. El kívánjuk érni, hogy a vevő elsősorban ne az áralkuban legyen érdekelt, hanem a hozzáértő cégtől származó, magas minőséget képviselő szolgáltatásban.

A rendszer célja a kockázatok olyan, elfogadhatóan alacsony szinten tartása, amely a tulajdonosok, a vevők, a társaság alkalmazottai számára hosszú távú biztonságot nyújt. Fennmaradásunk alapvető feltételének tekintjük a folyamatos fejlődést, fejlesztést.

Környezeti politikánk

A környezet védelmével kapcsolatos tevékenységünket az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány és a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban végezzük. A káros kibocsátások mennyiségének, hatásának csökkentésére törekszünk a kisebb környezeti terheléssel járó technológiák alkalmazási arányának javítására, az anyag-, energia-felhasználás, és a hulladékok keletkezésének fokozatos csökkentésére. Célul tűztük ki, hogy a szolgáltatásaink során folyamatosan fejlesztjük azon folyamatainkat, melyekben optimalizálni tudjuk az erőforrások felhasználását. Minden területen bevezetjük és működtetjük a szelektív hulladékgyűjtést. Oktatással, képzéssel tudatosítjuk munkatársainkkal, mennyire fontos a környezet alakításában betöltött szerepük.

Alkalmazottainkat folyamatosan képezzük, hogy a környezetvédelmi előírásokat minél fontosabbnak tartsák, és ennek megfelelően végezzék munkájukat.

Vezetőségünk rendszeresen felülvizsgálja a minőségirányítási, a biztonsági, és a környezetvédelmi előírások betartását. Alapelveink, e politika betartását figyelembe véve optimalizáljuk a rendelkezésre álló erőforrások felhasználását. Előírásaink betartásával jó példát szeretnénk mutatni üzleti partnereinknek és környezetünknek.

„Munkánkat a biztonság, a környezet és a minőség iránti elkötelezettségünk irányítja”

Dunaújváros, 2010. Január 26.